2022

July 8th – July 31, 2022
Main Gallery — All FlOWERS IN SiDE Kristen Jensen
Threshold — Harbor Library Anna Lise Jensen

September 9 – October 29, 2022
John Ros

November — December
Kate Collyer, Lorrie Fredette and Megan Propeglia